VISEGARD SDG BARIŞ PARKI

İç huzur çanları düzenli objelerdir.Alanın içine doğru gidiyoruz.Bu konuda SDG Visegard Barış parkı projesi modeli mantıklı bir gelişmedir.Bu coğrafik,ekonomik ve kültürel kriterlere göre anlamlı bir şekilde belirtilmiştir.Barışla ve SDG ile bağlı yerler kaydedilmiş halk ve organizasyonlar vakfedilmiş konumuzla tanıştırılmıştır.İç huzura giden SDG yolu bu yerleri birbirine bağlar ki;bunlar SDG Barış Parkı haritasında gösterilmiştir.

Burada biz SDG anlamında bölgesel gelişme ile ilgiliyiz ki;tüm seviyelerde eşit hayat şartları,eşit yaşam koşulları ve daha yaşanabilir bir bölge yapmayı amaçlamaktadır.Diyaloglar çeşitli paydaşlar ve vatandaşların ilgileri dikkate alınarak yönetilmiştir. ÖNCE İNSAN.

Amaç,vatandaşları dahil ederek bölgesel paydaşlarında katılımıyla yaşayan uzayın çok disiplinli bilgi ağını teşvik etmek,rekabeti ilerletmek,potansiyeli en iyi şekilde kullanmak ve bölgesel değeri arttırmaktır.

 

PROJELER:

Gerekli altyapı ve diğer projeler off balance financing yöntemi ile gerçekleştirilmiştir ,örneğin kamu özel ortaklığı sistemi ile(PPP).

Tecrübe edindiğimiz uzun süreli ortaklarımız aşağıdadır.

  • CREAM EUROPE,PPP ALLIANCE
  • ImPPPact Global Alliance,SDG Kamu Özel ortaklığı Kurumu

 

Zoran Jelic: Amaç+halk+gezegen+zenginlik+toplum+özel +ortaklık=barış