KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS: VISEGRÁD

  • Köszönet báró Cseke Lászlónak, a Szent György Lovagrend Vosegrág kancellárjának, aki lehetővé tette az SDG – Harang a belső békéért felállítását és az avatást kísérő nagyszerű ünnepséget.
  • Visegrád polgármesterének, Eöry Dénes úrnak, köszönet a támogatásért.
  • Köszönet a Szent György Lovagrend Müncheni Priorátusának, Dr. Szathmári Tibor priornak és Elisabeth Handschel alpriornak a segítségért.
  • Glasbrenner úrnak nagyon köszönjük a remek harangok öntését.
  • Köszönjük a web-oldal szövegének fordítását Dr. Szathmári Tibornak.

 

Matthias Claudius:… és hagyj minket nyugodtan aludni, és beteg szomszédainkat szintúgy!