KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS La Charité-sur-Loire

  • Ira W. Schulz-Reichenbach asszonyt és Henry Christian Reese urat illeti az érdem, hogy az első Harang a belső békéért La Charité-sur-Loire városában megvalósult. Ök mozgatták a szálakat, kapcsolatokat, megvalósították a lehetetlennek tűnőt.
  • Köszönet illeti őfelsége Claude Kalume Mukadi Dah Vignon, a benini Abomey hercegét (+), a sok közös, meghatározó élményért.
  • Franz, Walburga, Michael és Bernhard Huber: köszönet a jóakaratért, és hogy egész életemben velem voltak
  • Zoran Jelic úrnak, mint az inspiráció örökké gyöngyöző forrásának, az értékes tanácsokért
  • Daniela Marinelli Huber asszonynak, mert szkeptikus volt, ebből merítettem erőt és bizodalmat.
  • Margret és Johanna Prietzsch, akik nagyszerű példái a békéért végzett szerény és fáradhatatlan munkának.
  • Kylea Taylor asszony sok éve van velünk, olyan ő nekünk, mint Athéné, a Bölcsesség istennője. Szétszórt és képtelen ötleteink tisztázódnak, ha vele beszélgetünk.
  • Burkhard Fischer úr mindenkor értékes és bölcs tanácsokkal állt mellettünk.
  • Michael Vondryska úrnak köszönet a web-oldal megalkotásánal a kreatív együttműködésért.
  • Fotók: Henry C. Reese, Franz Huber

 

Immanuel Kant: Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor egyszersmind általános törvényadás elveként érvényesülhessen.