НАШИТЕ ЦЕЛИ

Калуме Мукади, Да Виньон, се събраха активни граждани ,за да дискутират как могат да бъдат овладени големите предизвикателства, които предстоят на нашата планета и какво е най-необходимо на всички хора.

Всички бяха единодушни: Мир.

 Ho докато всеки мисли, че другият или другите тябва правят мира, траен резултат не може да има, както доказва историята до дес. Очевидно е необходима друга тактика: именно всеки да намери мира първо втре в себе си. Само пътят към собствения вътрешен мир води към мир в сеmейстbото и в целия свят .Само мирът вътре в нас, веднъж познат и укрепнат, ще създаде мир и за другите.

Нашият ангажимент за мир е придружен от моделпроект в областта на регионалното развитие. Един от фокусите е разпространение целите на устойчиво развитие (ЦУР) на ООН и работата за тяхното постигане.

Ръководен принцип на ЮНЕСКО: „Aко войните възникват в съзнанието на хората, то
Мирът трябва да бъде закотвен също там“