ПАРК НА МИРА, ВИШЕГРАД

Камбаните на вътрешния мир ще бъдат поставени в различни местности. Една от тях е Вишегад. Тамошният Парк на мира се определя според еднозначни географски, икономически и културни критерии.Отбелязват се места, свързани с мира и ЦУР, представят се личности и организации, чиято дейност активно кореспондира с темата. Нашето внмание е посветено на регионалното развитие в смисъла на ЦУР, което има за цел да направи региона по-жизнерадостен и привлекателен, особено за гости и туристи, мотивира стремежа към равни условия на живот и устойчиво развитие на всички нива. 

Провеждат се разговори с различните заинтересовани страни и гражданите; вземат се предвид предложения мнения, опасения. PEOPLE FIRST! Народът има думата!

Важно е да се насърчава участието на регионални заинтересовани страни и участието на гражданите в интердисциплинарната мрежа на жизненото пространство, да се подобри конкурентноспособността, да се използва оптимално потенциалът и да се увеличи добавената стойност на местно ниво.

 

ПРОЕКТИ

Необходимата инфраструктура и други проекти се реализират с модерно „извънбалансово финансиране“, например с публично-частно партньорство (ПЧП).

Тук имаме опитни дългосрочни партньори като:

  • CREAM Europe, PPP Alliance
  • ImPPPact Global Alliance, SDG Public Public Partnership Association

Зоран Йелич: Цел + Хора + Планета + Просперитет + Публично + частно + партньорство = мир