ЦЕЛИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Тази програма на Обединените нации има за цел да създададе по-добро, устойчиво бъдеще за всички хора; по-висок стандарт на живот, справедливост, висше образование и защита на нашата планета.

Шестнадесетата от 17-те цели на устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, подписани от много страни по света, е:
„Мир, справедливост и силни институции“.

Без мир не може да има устойчива последователност на инициативи развитие. Напротив, постигнатото до момента има опасност да бъде загубено. Трайният мир не е възможен, ако хората живеят без самоопределение, в бедност, без права и в отровена околна среда.
Убедени сме, че инициативата „Пътят към вътрешен мир“ в контекста на Програмата за устойчиво развитие (ЦУР), може да даде на всички надежда и подкрепа . Особено в смисъла на точка 17, която третира партньорствoто като необходимост за постигане на целите.
Партньорствата несъмнено са по-успешни, когато се сключват от хора, солидарни мотивирани от високи ценности; които са на пътя от вътрешен мир към световен мир и които се отнасят към другите с благосклонност и добра воля.  

Майка Тереза: „… защото мирът започва у дома и в собствените ни сърца.  Как бихме могли да донесем мир на света, когато го нямаме в себе си?

 

КОЛОКВИУМИ

Под заглавието: „Ние постигаме промяна по “Пътя към вътрешен мир“ се подготвят колоквиуми, които ще имат преобразяващ характер. Веднага след като ситуацията COVID-19 разреши, те ще бъдат проведени.

 

Махатма Ганди: „…НИЕ самите трябва да сме промяната, котяо искаме да видим в света.“